Przejdź do głównej zawartości

Promocja "Gdzie jest Kubuś? Nagrody za kody"


Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Konkursie to soki i napoje „KUBUŚ”, "Kubuś Go", "Kubuś Play", Kubuś "Waterrr" opatrzone etykietami promocyjnymi z hasłem "Gdzie jest Kubuś?".

Pod etykietą każdego Produktu Promocyjnego znajduje się naklejka z unikalnym alfanumerycznym kodem promocyjnym, który należy wpisać na stronie z promocją. Zachowaj naklejki z kodem promocyjnym i dowód zakupu.

W celu uzyskania nagrody Uczestnik musi zarejestrować odpowiednią liczbę kodów, konieczną do uzyskania nagrody danego rodzaju. Po zarejestrowaniu odpowiedniej ilości kodów Uczestnik w formularzu internetowym na stronie www.kubus.pl wskazuje, na jaką nagrodę przeznacza swoje kody.

Nagrody w Konkursie stanowią:
a) głośnik – 5000sztuk,
b) słuchawki – 6000 sztuk,
c) okulary – 15 000 sztuk,
d) torba na pas – 8000 sztuk,
e) ręcznik – 5000 sztuk,

Dla uzyskania poszczególnych nagród w Konkursie należy zarejestrować następujące ilości kodów:
a) głośnik – 80 kodów,
b) słuchawki - 60 kodów
c) okulary - 30 kodów
d) torba na pas – 50 kodów
e) ręcznik – 40 kodów

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r.

Przejdź do promocji - Kliknij tutaj

virtualnetia / projektowanie stron internetowych