Przejdź do głównej zawartości

Promocja w Media Markt "Kasa za szkolnego Asa"


Kasa za szkolnego Asa, za każdą 5 na świadectwie otrzymasz 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł w Media Markt dzięki najnowszej promocji. Uczestnikami akcji są uczniami lub absolwentami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), szkół artystycznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. (z wyłączeniem szkół policealnych), szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego lub liceów technicznych.

W ramach Akcji promocyjnej, Organizator przyznaje rabaty za oceny na Świadectwach. Wysokość Rabatu jest określana na następujących zasadach:
a. Za każdą ocenę celującą („celujący”, „6”, „6+”, „6-”, „6!”) na Świadectwie – 6 zł
b. Za każdą ocenę bardzo dobrą („bardzo dobry”, „5”, „5+”, „5-”, „5!”) na Świadectwie – 5 zł
c. W przypadku Świadectw, na których wynik jest określany w procentach, za każdy wynik na poziomie 85%-100% - 6 zł, na poziomie 66%-84% - 5 zł;
d. W przypadku Świadectw, na których wynik jest wyrażany w punktach, w szczególności w przypadku Świadectw będących zaświadczeniami o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, za każdy wynik na poziomie 26-34 punktów - 5 zł, 35-40 punktów - 6 zł;
e. W przypadku ocen opisowych na świadectwach promocyjnych szkolnych w klasach I-III szkoły podstawowej – w wysokości 20 zł za jedno Świadectwo, pod warunkiem promocji do klasy następnej;
f. Do wysokości Rabatu nie wlicza się oceny zachowania;
g. Rabat uzyskany na podstawie jednego Świadectwa nie może przekroczyć 100 zł

Rabat za dane Świadectwo można zrealizować wyłącznie w przypadku dokonania zakupów na kwotę co najmniej 200 zł brutto.

Oferta ważna od 26.06. do 30.06.2015

Przejdź do promocji - Kliknij tutaj
virtualnetia / projektowanie stron internetowych