Przejdź do głównej zawartości

Promocja w Media Markt "Kasa za szkolnego Asa"

Promocje i wyprzedaże

W ramach Akcji promocyjnej, Organizator przyznaje rabaty za oceny na Świadectwach, na poniższych zasadach:
Wysokość Rabatu jest określana na następujących zasadach:
a. Za każdą ocenę celującą („celujący”, „6”, „6+”, „6-”, „6!”) na Świadectwie – 6 zł (sześć złotych);
b. Za każdą ocenę bardzo dobrą („bardzo dobry”, „5”, „5+”, „5-”, „5!”) na Świadectwie – 5 zł (pięć złotych);
c. W przypadku Świadectw, na których wynik jest określany w procentach, za każdy wynik na poziomie 85%-100% - 6 zł (sześć złotych), na poziomie 66%-84% - 5 zł (pięć złotych);
d. W przypadku Świadectw, na których wynik jest wyrażany w punktach, w szczególności w przypadku Świadectw będących zaświadczeniami o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, za każdy wynik na poziomie 26-34 punktów - 5 zł (pięć złotych), 35-40 punktów - 6 zł (sześć złotych);
e. W przypadku ocen opisowych na świadectwach promocyjnych szkolnych w klasach I-III szkoły podstawowej – w wysokości 20 zł ( dwadzieścia złotych) za jedno Świadectwo, pod warunkiem promocji do klasy następnej;
f. Do wysokości Rabatu nie wlicza się oceny zachowania;
g. Rabat uzyskany na podstawie jednego Świadectwa nie może przekroczyć 100 zł ( sto złotych).

Rabat za dane Świadectwo można zrealizować wyłącznie w przypadku dokonania zakupów na kwotę co najmniej 200 zł brutto.

Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 24 czerwca 2016 r. od godziny 00:01, do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 23:59

Przejdź do promocji - Kliknij tutaj

virtualnetia / projektowanie stron internetowych